Macula gat

Bij een ‘macula gat’ is er sprake van een gat precies in de macula, ofwel in de ‘gele vlek’. De gele vlek is een structuur in het centrum van uw netvlies dat zorgt voor scherp zicht. Als daar een gat of een beginnend gat in ontstaat dan kan dat zorgen voor minder scherp zicht. Bij een echt gat is het zicht vaak duidelijk verslechterd, echter bij een beginnend gat kan het onopgemerkt blijven doordat het zicht nog goed is. Een gat in de gele vlek komt voor bij ongeveer 3 op de 1.000 mensen en dan met name bij vrouwen rond de 60-70 jaar1. De kans dat het andere oog hetzelfde krijgt wordt geschat op ongeveer 10%1.

‘De Oogcheck’ en een macula gat

Tijdens ‘De Oogcheck’ wordt er onder andere een netvliesscan (ofwel OCT) van uw ogen gemaakt. Met deze scan kan een (beginnend) gat in de gele vlek worden opgespoord en kunnen ook alle verschillende stadia (van mild tot ernstig) in kaart gebracht worden. Soms is het gat ook al op de netvliesfoto te zien (een netvliesfoto van de gele vlek wordt namelijk ook gemaakt tijdens ‘De Oogcheck’). Omdat tijdens ‘De Oogcheck’ ook uw gezichtsscherpte wordt gemeten en er een vragenlijst wordt afgenomen, kunnen wij u meestal een duidelijk advies meegeven ten aanzien van de afwijkingen die gezien zijn.

Behandeling

Als u duidelijk hinder ondervindt van het (beginnende) gat in de gele vlek dan valt een operatie te overwegen. Tijdens deze operatie, ook wel een ‘vitrectomie’ genoemd, wordt getracht het gat weer te dichten. Omdat het herstel vaak enige tijd duurt, zelfs na enkele maanden kunt u namelijk nog verbetering bemerken, wordt een operatie vaak alleen voorgesteld indien er een echt gat aanwezig is en u er duidelijk last van heeft. Het is vaak een afweging die u samen met een netvlieschirurg maakt. Wegen de voordelen in voldoende mate op tegen de nadelen? In deze afweging worden ook de risico’s meegenomen, zoals een verhoogde kans op het ontwikkelen van staar, een infectie of bloeding, en de kans op een netvliesloslating. Ook is de duur van het bestaan van het gat belangrijk. Over het algemeen kunnen we stellen dat hoe sneller na het ontstaan u geopereerd wordt, des te beter zijn de resultaten. 

Beloop

Zolang u geen klachten heeft en zolang uw gezichtsscherpte goed blijft, wordt over het algemeen aangeraden om niks te doen. Wel is het verstandig om bijvoorbeeld 1 tot 2 keer per jaar uw ogen te laten controleren. U zou kunnen vragen of uw optometrist/opticien u een jaar later weer oproept voor een controle. Heeft u wel duidelijke klachten, dan raden wij u aan om te overleggen met een netvlieschirurg over de mogelijkheden. Misschien dat een operatie uw klachten kan verlichten. Voordat u dit traject inzet raden wij u aan om eerst langs uw huisarts te gaan. Deze kan u tevens een verwijsbrief voor de oogarts geven.

Netvlieschirurg

De operatie waarbij een gat in de gele vlek geprobeerd wordt te herstellen, wordt uitsluitend uitgevoerd door oogartsen die zich daarin hebben gespecialiseerd. Uw huisarts/opticien/optometrist kan u het beste adviseren bij welke chirurg u in uw regio terecht zou kunnen. 

Amsler test

1) Draag de bril die u normaal ook draagt bij het lezen.

2) Houd de Amslerkaart op ongeveer 40 cm afstand van uw oog.

3) Dek één oog af met uw hand.

4) Kijk naar de zwarte stip in het centrum van de kaart.

5) Laat het oog niet afdwalen van de zwarte stip.

6) Doe hetzelfde maar dan met het andere oog afgedekt.

7) Herhaal deze test regelmatig (bijvoorbeeld elke week/dagelijks).

8) Raadpleeg uw oogarts bij het zien van kromme/kronkelige lijnen, vervaagde gebieden of gebieden die helemaal niet meer zichtbaar zijn.

Referenties

1) Jack J. Kanski. Clinical Ophthalmology. A systemic approach. Sixth edition.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via info@deoogcheck.nl.

Deze folder is onderdeel van Oogzorg Nederland B.V. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. 

Normale netvliesscan

Beginnend macula gat

Volledig macula gat