Moedervlek

Veel mensen weten niet dat een moedervlek ook in het oog voor kan komen. Deze moedervlekken kunnen in verschillende delen van het oog voorkomen, bijvoorbeeld in het slijmvlies aan de buitenzijde van het oog (ook wel ‘conjunctiva’), in de iris (het ‘regenboogvlies’) en in het vaatvlies (ook wel ‘choroidea’). We richten ons in deze folder op de laatste groep, namelijk de moedervlekken in het vaatvlies, omdat we deze met ‘De Oogcheck’ kunnen opsporen, kunnen vastleggen en in de toekomst verder kunnen controleren. Moedervlekken in het vaatvlies van het oog komen voor bij 5 tot 10 op de 100 (blanke) mensen1 en zijn waarschijnlijk al bij de geboorte aanwezig. Ze kunnen groeien, met name op jonge leeftijd. Een groeiende of veranderende moedervlek op latere leeftijd is zeldzaam en daarbij moet men altijd bedacht zijn op het ontwikkelen van een kwaadaardigheid (een ‘melanoom’ bijvoorbeeld).

‘De Oogcheck’ en moedervlekken

Tijdens ‘De Oogcheck’ wordt er een (kleuren)foto van het centrum van uw netvlies gemaakt. Hiermee is het mogelijk om moedervlekken in het vaatvlies vast te leggen. Om eventuele verandering of groei op te kunnen sporen wordt vervolgens geadviseerd om de moedervlek in beginsel 1 tot 2 keer per jaar te laten controleren. Blijft deze stabiel dan kan deze termijn opgerekt worden naar bijvoorbeeld een controle 1 keer in de 2 tot 3 jaar. Tijdens deze controles wordt er opnieuw een foto van de moedervlek gemaakt. Hiermee is het mogelijk om veranderingen nauwkeurig vast te leggen. Ondergaat u de verdere controles liever bij een lokale oogarts dan adviseren wij u dit te overleggen met uw huisarts. Deze kan u eventueel een doorverwijzen. U kunt ook uw opticien vragen om u voor de volgende controle weer op te roepen. 

Referenties

1) Jack J. Kanski. Clinical Ophthalmology. A systemic approach. Sixth edition.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via info@deoogcheck.nl.

Deze folder is onderdeel van Oogzorg Nederland B.V. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. 

Moedervlek vaatvlies

De donkere vlek onderin is een moedervlek