VMT

VMT staat voor ‘vitreo maculaire tractie’. VMT houdt in dat het vliesje (ook wel ‘membraan’) van het glasvocht (de gelei in het oog) deels aan het loslaten is, maar precies in de macula (ook wel de ‘gele vlek’, het centrum van het netvlies dat zorgt voor het scherpe zicht) nog vast zit. Hierin zijn verschillende stadia te herkennen. Milde/beginnende stadia geven nagenoeg geen klachten en worden vaak bij toeval ontdekt. Ernstige stadia kunnen zorgen voor een duidelijke daling van de gezichtsscherpte en/of voor het zien van kromme lijnen met het aangedane oog.

‘De Oogcheck’ en VMT

Tijdens ‘De Oogcheck’ wordt er onder andere een netvliesscan (ofwel OCT) van uw ogen gemaakt. Met deze scan kan een (beginnende) VMT opgespoord en kunnen ook alle verschillende stadia (van mild tot ernstig) in kaart gebracht worden. Omdat tijdens ‘De Oogcheck’ ook uw gezichtsscherpte wordt gemeten en er een vragenlijst wordt afgenomen, kunnen wij u meestal een duidelijk advies meegeven ten aanzien van de afwijkingen die gezien zijn.

Behandeling

Als u duidelijk hinder ondervindt van de VMT dan valt een operatie te overwegen. Tijdens deze operatie, ook wel een ‘vitrectomie’ genoemd, wordt het vliesje waarmee het glasvocht vastzit aan de gele vlek, verwijderd. Hierdoor wordt er na de operatie niet meer getrokken aan de gele vlek en herstellen de klachten vaak. Tegenwoordig kan hetzelfde effect soms worden bereikt met een speciale injectie in het oog. Deze injectie versnelt het loslaten van het vliesje. Het loslaten van dat vliesje (ook wel ‘glasvochtmembraan’) is overigens een normaal verouderingsproces. Het kan daarom ook zo zijn dat de VMT spontaan hersteld. Een operatie of injectie wordt dan ook eigenlijk alleen verricht als er duidelijke afwijkingen zichtbaar zijn en als u daarbij ook duidelijke klachten heeft. Dit is een afweging die u samen met de netvlieschirurg kunt maken. Wegen de voordelen in voldoende mate op tegen de nadelen? In deze afweging worden ook de risico’s meegenomen, zoals een verhoogde kans op het ontwikkelen van staar, een infectie of bloeding, en de kans op een netvliesloslating. 

Beloop

Zolang u geen klachten heeft en zolang uw gezichtsscherpte goed blijft, wordt over het algemeen aangeraden om niks te doen. Wel is het verstandig om bijvoorbeeld 1 tot 2 keer per jaar uw ogen te laten controleren. U zou kunnen vragen of uw optometrist/opticien u een jaar later weer oproept voor een controle. Heeft u wel duidelijke klachten dan raden wij u aan om te overleggen met een netvlieschirurg over de mogelijkheden. Misschien dat een operatie uw klachten kan verlichten. Voordat u dit traject inzet raden wij u aan om eerst langs uw huisarts te gaan. Deze kan u tevens een verwijsbrief voor de oogarts geven.

Netvlieschirurg

De operatie waarbij getracht wordt de VMT op te heffen, wordt uitsluitend uitgevoerd door oogartsen die zich daarin hebben gespecialiseerd. Uw huisarts/opticien/optometrist kan u het beste adviseren bij welke chirurg u in uw regio terecht zou kunnen. 

Amsler test

Om eventuele verslechtering op te sporen raden wij u aan om onderstaande test met enige regelmaat uit te voeren (bijvoorbeeld dagelijks/wekelijks). U kunt hiervoor ook de tegeltjes in uw keuken en/of badkamer gebruiken. Bemerkt u een duidelijke verslechtering van uw zicht en/of ziet u (meer) kromme lijnen, dan raden wij u aan om korte termijn contact met uw huisarts of oogarts op te nemen.

1) Draag de bril die u normaal ook draagt bij het lezen.

2) Houd de Amslerkaart op ongeveer 40 cm afstand van uw oog.

3) Dek één oog af met uw hand.

4) Kijk naar de zwarte stip in het centrum van de kaart.

5) Laat het oog niet afdwalen van de zwarte stip.

6) Doe hetzelfde maar dan met het andere oog afgedekt.

7) Herhaal deze test regelmatig (bijvoorbeeld elke week/dagelijks).

8) Raadpleeg uw oogarts bij het zien van kromme/kronkelige lijnen, vervaagde gebieden of gebieden die helemaal niet meer zichtbaar zijn.

Referenties

1) Jack J. Kanski. Clinical Ophthalmology. A systemic approach. Sixth edition.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via info@deoogcheck.nl.

Deze folder is onderdeel van Oogzorg Nederland B.V. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. 

Normale netvliesscan

Vitreo Maculaire Tractie (mild)

Vitreo Maculaire Tractie (ernstig)