Aandoeningen

Glaucoom

Glaucoom is over het algemeen een sluipende ziekte. Vaak krijgen patiënten pas klachten als een aanzienlijk deel van het blikveld onherstelbaar is beschadigd. Meestal treedt glaucoom pas op na het 40ste levensjaar. Familieleden van glaucoompatiënten lopen een verhoogd risico op glaucoom. Glaucoom kan uiteindelijk leiden tot onherstelbare blindheid en het is daarom belangrijk om glaucoom in een vroeg stadium op te sporen.    

Lees verder

Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie

Maculadegeneratie (ofwel MD) is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij de macula steeds slechter gaat functioneren. De leeftijdsgebonden variant van MD (ofwel LMD) is een van de meest voorkomende oorzaken van slechtziendheid in de Westerse wereld

Lees verder

Diabetische Retinopathie

Wist u dat er schattingen zijn dat ongeveer 30% van alle suikerziekte patiënten rondloopt zonder dat ze weten dat ze suikerziekte hebben1? Daarnaast komt suikerziekte (diabetes mellitus) in de Westerse wereld steeds vaker voor.  

Lees verder

Centrale Sereuze Chorioretinopathie

Bij een centrale sereuze chorioretinopathie (CSC) is er sprake van vochtlekkage in het netvlies. Hoe en waarom dit precies optreedt is niet helemaal duidelijk. Het gebruik van steroïden is een bekende en belangrijke risicofactor, maar ook hierbij is het niet duidelijk waarom het gebruik van deze middelen een CSC kan veroorzaken.

 

Lees verder

Droge ogen

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 5-15% (1) van de bevolking enige mate van droge ogen heeft. Jaarlijks bezoeken vele mensen met (klachten van) droge ogen de oogarts. Over het algemeen is het een chronische aandoening. 

Lees verder

Glasvochttroebelingen

Glasvochttroebelingen worden in de volksmond ook vaak ‘floaters’, ‘mouches’ en/of ‘mouches volantes’ genoemd en worden door heel veel mensen waargenomen. Met al deze namen wordt hetzelfde bedoeld, namelijk troebelingen in de gelei (het ‘glasvocht’ of ‘glasachtig lichaam’) van het oog. 

Lees verder

Blepharitis / ooglidrandontsteking

Een blepharitis is een veelvoorkomende en veelal chronische ontsteking van de ooglidranden. Een blepharitis kan een verscheidenheid aan klachten geven en het wisselt erg hoe patiënten dit ervaren.

Lees verder

Staar

Bij staar wordt uw lens, met het ouder worden, steeds minder helder. Hierdoor kan het zicht verslechteren en worden kleuren vaak minder helder waargenomen. 

Lees verder

Pucker

Als er een afwijking in de gele vlek zit dan kan dat klachten geven als verminderd zicht, het zien van kromme lijnen en/of dat het beeld met dat oog vergoot of verkleind wordt waargenomen. Bij een pucker kunnen deze klachten ook optreden omdat er een soort vliesje heeft gevormd wat vaak precies in de gele vlek zit.

Lees verder

Macula gat

Bij een ‘macula gat’ is er sprake van een gat precies in de macula, ofwel in de ‘gele vlek’. De gele vlek is een structuur in het centrum van uw netvlies dat zorgt voor scherp zicht. Als daar een gat, of een beginnend gat, in ontstaat dan kan dat zorgen voor minder scherp zicht.

Lees verder

VMT

VMT staat voor ‘vitreo maculaire tractie’. VMT houdt in dat het vliesje (ook wel ‘membraan’) van het glasvocht (de gelei in het oog) deels aan het loslaten is, maar precies in de macula (ook wel de ‘gele vlek’, het centrum van het netvlies dat zorgt voor het scherpe zicht) nog vast zit.

Lees verder

Moedervlek

Een moedervlek in het vaatvlies van het oog komt voor bij ongeveer 5 tot 10 op de 100 mensen. Het is belangrijk om veranderingen of groei in moedervlekken, met name op oudere leeftijd, op tijd op te sporen.

Lees verder