Disclaimer

De Oogcheck (een handelsnaam van Oogzorg Nederland B.V.), ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61290432), verleent u hierbij toegang tot www.deoogcheck.nl. De Oogcheck behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid


De Oogcheck spant zich in om de inhoud van www.deoogcheck.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op www.deoogcheck.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Oogcheck nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Oogcheck. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Oogcheck, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht). 

Overig

Zie voor meer informative onze ‘Algemene voorwaarden’, ‘Privacy policy’ en ‘Veel gestelde vragen’.


De Oogcheck behoudt zich het recht om deze disclaimer zonder aankondiging te wijzigen. 
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 1-1-2015.