Veel gestelde vragen

Inhoudsopgave

 • Welk aandoeningen probeert De Oogcheck te signaleren?
 • Welke onderzoeken worden tijdens De Oogcheck uitgevoerd?
 • Wat is de doelgroep van De Oogcheck?
 • Waar kan ik mijn ogen laten controleren?
 • Wanneer krijg ik de uitslag?
 • Hoe krijg ik mijn uitslag?
 • Hoe vaak moet ik mijn ogen laten controleren?
 • Worden mijn ogen door een oogarts beoordeeld?
 • Als ik moet worden doorverwezen, hoe werkt dat dan?
 • Ik ben doorverwezen, maar ik kan pas over enkele weken bij een oogarts terecht, wat kan ik nu het beste doen?
 • Hebben jullie afspraken met bepaalde oogartsen/ziekenhuizen/centra als een doorverwijzing geadviseerd wordt?
 • Wat als ik niet tot de doelgroep behoor, maar wel een Oogcheck wil ondergaan?
 • Wat gebeurt er bij een ongunstige uitkomst van De Oogcheck?
 • Worden mijn ogen OVERAL op gecontroleerd?
 • Waar is De Oogcheck NIET voor?

Welk aandoeningen probeert De Oogcheck te signaleren?

De Oogcheck controleert uw ogen op tekenen van glaucoom (het 'primaire open kamerhoek glaucoom' en het 'normale druk glaucoom'), leeftijdsgebonden maculadegeneratie en diabetische retinopathie. De bovengenoemde 3 aandoeningen komen op oudere leeftijd steeds vaker voor en geven vaak pas in een laat stadium klachten. Het vroegtijdig opsporen hiervan (1), het geven van de juiste adviezen (2) en het tijdig starten van de juiste behandeling, kan de gezondheid van uw ogen ten goede komen. Op de volgende websites kunt u meer informatie vinden over deze aandoeningen:    

Welke onderzoeken worden tijdens De Oogcheck uitgevoerd?

Tijdens De Oogcheck worden de volgende onderzoeken bij u uitgevoerd: 

 • een vragenlijst; 
 • refractie-onderzoek; 
 • oogdrukmeting en/of pachymetrie; 
 • fundusfoto; 
 • netvliesscan (OCT).

Optioneel kunnen daar de volgende onderzoeken aan toegevoegd worden (afhankelijk van uw opticien):

 • gezichtsveldonderzoek; 
 • cornea-topografie; 
 • endotheelcelfoto; 
 • voorsegmentfoto; 
 • HRT of GDx.

Voor meer informatie over de betreffende onderzoeken kunt u hier klikken. 

Wat is de doelgroep van De Oogcheck?

 • Mensen van boven de 40 jaar en;
 • Mensen met (1e graads) familieleden met glaucoom, maculadegeneratie of diabetes mellitus type 2;
 • Mensen met risicofactoren op diabetes mellitus, zoals:
  - overgewicht;
  - een verhoogd cholesterol;
  - hoge bloeddruk;
  - roken;
  - gebruik van prednison of antipsychotica;
  - PolyCysteus Ovarium Syndroom (PCOS);
  - Coeliakie;
  - Hemochromatose (ijzerstapelingsziekte);
  - Surinaams-Hindoestaanse, Turkse of Marokkaanse afkomst;
  - als u zwangerschapsdiabetes heeft gehad of een baby van meer dan 9 pond;
  - als uw moeder zwangerschapsdiabetes heeft gehad
  Voor meer informatie zie www.diabetesfonds.nl

Indien u voldoet aan de hierboven beschreven criteria (1 criterium is voldoende) dan is het mogelijk om De Oogcheck bij uw opticien aan te vragen. Behoort u niet tot de doelgroep? Vraag dan eventueel uw opticien naar de mogelijkheden. 

Waar kan ik mijn ogen laten controleren?

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het vegroten van de dekkingsgraad van De Oogcheck. Als u het contactformulier invult, dan zullen we zo snel mogelijk contact met u opnemen en kunnen we u voorzien van de meest recente informatie. 

Wanneer krijg ik de uitslag?

Er wordt gestreefd naar een snelle beoordeling, in principe dezelfde dag nog. De oogarts beoordeeld uw ogen in ieder geval uiterlijk binnen 3 werkdagen. De uitslag is direct in te zien door uw opticien. Het hangt vervolgens van uw opticien af wanneer hij/zij de uitslag aan u kan overhandigen.

Hoe krijg ik mijn uitslag?

Er wordt een digitaal rapport gemaakt van uw ogen, inclusief foto’s en scans. Deze uitslag ontvangt u vervolgens van uw eigen opticien: persoonlijk, per email of per post. Informeer bij uw opticien naar de mogelijkheden. 

Hoe vaak moet ik mijn ogen laten controleren?

Omdat de oogheelkundige ziektes waar De Oogcheck op controleert aandoeningen zijn die met het ouder worden steeds vaker voorkomen, wordt er geadviseerd om elke 2-4 jaar uw ogen te laten controleren. Al uw gegevens worden bewaard waardoor het mogelijk wordt om veranderingen in de tijd nauwkeurig vast te leggen en afwijkingen op te sporen. 

Worden mijn ogen door een oogarts beoordeeld?

Ja. Elke Oogcheck wordt digitaal beoordeeld door een erkende oogarts. Deze oogartsen zijn allen BIG-geregistreerd en tevens ingeschreven in het register van medisch specialisten (RSG). U ontvangt de uitslag vervolgens via uw opticien. 

Als ik moet worden doorverwezen, hoe werkt dat dan?

Omdat uw ogen worden beoordeeld door een erkend oogarts, kunnen we bij de uitslag van De Oogcheck direct een verwijsbrief bijvoegen (indien nodig). U hoeft dan niet nog eens langs uw huisarts om een verwijsbrief te halen. Met deze verwijsbrief kunt u direct een afspraak maken bij een oogarts.

Ik ben doorverwezen, maar ik kan pas over enkele weken bij een oogarts terecht, wat kan ik nu het beste doen?

Lange wachttijden bij oogartsen zijn niet ongewoon. De Oogcheck bemiddelt bij het maken van afspraken, zowel bij opticiens als bij oogartsen. Als u het contactformulier invult dan zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen en u bijstaan bij het maken van een afspraak.

Hebben jullie afspraken met bepaalde oogartsen/ziekenhuizen/centra als een doorverwijzing geadviseerd wordt?

De Oogcheck streeft ernaar om in elke regio afspraken te maken met lokale ziekenhuizen/centra om uw doorverwijzing zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen. Wij verwijzen alleen naar BIG-geregistreerde oogartsen binnen de reguliere geneeskunde. 

Wat als ik niet tot de doelgroep behoor, maar wel een Oogcheck wil ondergaan?

Omdat de voordelen in dit geval mogelijk niet opwegen tegen de nadelen/risico’s, is het mogelijk verstandiger om De Oogcheck niet uit te laten voeren. Bespreek eventueel de mogelijkheden met uw opticien. 

Wat gebeurt er bij een ongunstige uitkomst van De Oogcheck?

Bij een ongunstige uitkomst zullen we u begeleiden in het vervolgtraject. Veelal zal dit vervolgtraject bestaan uit een doorverwijzing naar een (BIG-geregistreerde) oogarts binnen de reguliere geneeskunde. De Oogcheck kan deze verwijsbrief voor u verzorgen zodat u niet eerst langs uw huisarts hoeft. Mocht de wachttijd bij de oogarts langer zijn dan 4 weken (deze termijn is gekozen naar aanleiding van de Treeknormen Curatieve Zorg ) dan zullen we tevens voor u proberen te bemiddelen zodat u in ieder geval binnen deze 4 weken bij een oogarts terecht kunt. Is er een spoedindicatie? Dan zullen wij zorgen voor een spoedverwijzing en bemiddelen bij een afspraak op (zeer) korte termijn bij een oogarts (in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum).  

Worden mijn ogen OVERAL op gecontroleerd?

De Oogcheck is een preventief, diagnostisch onderzoek. Uw ogen worden NIET overal op gecontroleerd en De Oogcheck vervangt dan ook niet het reguliere zorgcircuit. Wel onderzoekt De Oogcheck uw ogen op veel voorkomende oorzaken van slechtziendheid, zoals leeftijdsgebonden maculadegeneratie, glaucoom en diabetische retinopathie. Omdat deze aandoeningen op latere leeftijd steeds meer voorkomen en pas in een laat stadium klachten kunnen geven, is het verstandig om hierop uw ogen te laten testen. 

Waar is De Oogcheck NIET voor?

De Oogcheck is een preventief oogonderzoek. De Oogcheck is echter geen vervanging van het reguliere zorgcircuit. Wij adviseren u om bij klachten van uw ogen eerst contact op te nemen met uw huisarts. Deze kan beoordelen of een doorverwijzing naar een oogarts noodzakelijk is. Mocht een doorverwijzing niet noodzakelijk zijn en wilt u toch eens uw ogen laten onderzoeken op onder andere glaucoom, maculadegeneratie en diabetische retinopathie? Dan is De Oogcheck wellicht wat voor u.